ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Nüve

 • İnkübatörler
 • Soğutmalı İnkübatörler
 • Klimatik Test Kabini
 • Test Kabinleri
 • Bitki Büyütme Dolabı
 • Laminer Hava Kabinleri
 • Mikrobiyolojik Emniyet Kabinleri
 • Kuru Hava
 • Sterilizatörler/Fırınlar
 • Vakumlu Fırın
 • Buharlı Sterilizatörler
 • Kan Saklama Dolapları
 • Santrifüjler
 • Su Banyoları
 • Su Distile Cihazları
 • Kül Fırınları

Laboratuar cihazlarında Batılı örnekleriyle eş değer kalitede ürettiği ürünleri, mevcut Türk standartlaryna (TSE) uygun olduğu kadar insan, hayvan ve çevre sağlığı konusunda Avrupa Birliği standartlarının gereklerini de (CE) bünyesinde taşımaktadır. Firma genelinde uygulanan kalite sisteminin ve medikal cihaz üretebilme yeterliliğinin, dünya çapında geçerliliği olan ISO 9001ve ISO 13485 belgeleriyle tescil edilmiş olması, kaliteyi üretmek ve paylaşmaktaki kararlılığını ortaya koymaktadır..


Atago_logo

Foss Analytical / Danimarka

 • Otomatik Azot / Protein Tayin ( Kjeldahl ) Sistemleri
 • Kjeltec Serisi
 • Otomatik Yağ Tayin ( Soxhlet ) Sistemleri Soxtec Serisi
 • Otomatik Selüloz Tayin Sistemleri - Fibertec Serisi
 • Numune Hazırlama Değirmenleri
 • Yağ Yakma Üniteleri - Tecator Serisi
 • Su ve Toprak Otoanalizörü - FiaStar
 • XDS Endüstriyel NIR Sistemleri
 • NIR / NIT Gıda Yem Hızlı Analiz Sistemleri
 • Yem - InfraXact
 • Süt tozu - InfraXact
 • Tahıl - Infratec
 • Et / Et Ürünleri -FoodScan
 • Süt Ürünleri -FoodScan
 • Bira - Infratec
 • FTIR / IR Hızlı Analiz Sistemleri
 • Süt / Süt Ürünleri - MikroScan
 • Şarap WineScan / OenoFoss
 • Kombine Süt Analiz Sistemleri - CombiFoss
 • Sütte Bakteri Sayım Cihazları - BactoScan
 • Sütte Somatik Hücre Sayım Cihazları - Fossomatic
 • Şarapta SO2 Analiz Cihazı - FiaStar Wine
 • Biyoyakıt Analiz Cihazı - BioFoss
 • X - RAY In - Line Et Analiz Cihazı - MeatMaster

Agilent Logo

Agilent Technologies / USA

 • Gaz Kromatografi
 • Likit Kromatografi
 • Kütle Spectrometresi
 • Atomik Absorbsiyon Sistemleri
 • ICP-MS Sistemleri
 • ICP-OeS Sistemleri
 • MP-AES

Agilent Logo

Ohaus / İsviçre

 • Analitik Terazi
 • Hassas Terazi
 • Endüstriyel Terazi
 • Nem Tayin Cihazı
 • Terazi Tartım Odaları

Agilent Logo

Brookfield / USA

 • Viskozimetre
 • Reometre
 • Texture Analyzer

Atago_logo

Eppendorf AG / Almanya

 • Liquid Handling - Cihazlar-Malzemeler:
 • Sabit-Ayarlanabilir Hacimli Pipetler
 • Pozitif Displacement Pipetler
 • Elektronik / Çok Kanatlı Pipetler
 • Pipet Standları
 • Manual / Elektronik & Şişe Üstü Dispenserler
 • Pipet Uçları ( Standart / Steril / Filtreli )


 • Numune Hazırlama Ekipman ve Cihazları:
 • Sıcaklık Kontrolü ve Karıştırma Cihazları
 • Eppendorf Tüpleri ve Sarf Malzemeleri


 • Santrifüjler:
 • Mikro Santrifüjler / Masa-üstü ve Soğutmalı Santrifüjler
 • Vakum Konsantratörleri


 • Moleküler Biyoloji Sistemleri:
 • Laboratuvar Otomasyonu ve Aksesuarları


 • PCR Cihazları ve Sarf Malzemeleri:
 • Thermalcycler Cihazları ve Aksesuarları
 • Real-Time PCR
 • Tüpler, PCR-Plakaları, Yalıtım Materyalleri ve Aksesuarlar


 • Hücre Teknolojisi Cihaz / Sistem ve Sarf Malzemeleri:
 • Elektroporasyon / Elektrofüzyon
 • Mikroenjeksiyon / Mikromanipulasyon / Mikrodiseksiyon
 • Sarf Malzeme ve Aksesuarlar


 • Bulgulama Cihazları ve Malzemeleri:
 • Biyofotometreler, Tek Kullanımlık Küvetler ( Uvette ) ve Aksesuarlar

Atago_logo

Millipore S.A.S. / Fransa

 • Laboratuvar uygulamaları için gerekli her türlü steril non steril enjektör uçlu membran ve disk filtreler,
 • Proses uygulamaları için gerekli her türlü membran, kartu? ve kapsül filtreler,
 • Steril filtrasyon üniteleri
 • Amicon Ultrafiltrasyon üniteleri ve sistemleri
 • Membran filtreler, tutucular ve aksesuarları
 • Genel amaçlı cam ve paslanmaz çelik filtrasyon sistemleri ve aksesuarları
 • Çevre ve endüstiyel kalite kontrol uygulamaları için sıvı kontaminasyon kitleri ve sistemleri
 • Mikrobiyolojik, biyolojik ve bakteriyolojik uygulamalar için pratik ve güvenli filtrasyon sistemleri
 • Laboratuvar Ölçekli ASTM Tip II ve Tip III Su Sistemleri
 • Laboratuvar Ölçekli ASTM Tip I Ultra Saf Su Sistemleri
 • Otoanalizörlere Uygun Saf Su Sistemleri

Olymus Logo

Olympus Europa Holding GmbH / Almanya

 • Biyolojik Mikroskoplar:
 • Binoküler Mikroskoplar
 • Trinoküler Mikroskoplar
 • Araştırma Mikroskopları
 • Inverted Mikroskoplar
 • Stereo Zoom Mikroskoplar


 • Biyolojik Dijital Görüntüleme Sistemleri:
 • Görüntü Analiz Sistemleri
 • Dijital Kameralar


 • Endüstriyel Mikroskoplar:
 • Metal Mikroskoplar
 • Araştırma Mikroskopları
 • Inverted Mikroskoplar
 • Polarizan Mikroskoplar
 • Stereo Zoom Mikroskoplar


 • Endüstriyel Dijital Görüntüleme Sistemleri:
 • Görüntülü Analiz Sistemleri
 • Dijital Kameralar

Biochrom Logo

Biochrom Ltd. / Ingiltere

 • Spektrofotometreler
 • Yaşam Bilim Spektrofotometreleri
 • Mikroplaka Okuyucular
 • Mikroplaka Yıkayıcılar
 • Çalkalamalı Mikroplaka İnkübatörü

Hunterlab Logo

HunterLab Inc. / A.B.D

 • On-line Renk Ölçüm Sistemleri
 • El Tipi Renk Ölçüm Cihazları
 • Masa Üstü Renk Ölçüm Cihazları
 • Kalite Kontrol Sistemleri
 • Renk Kalite Kontrolü
 • Beyazlık Ölçümleri

Atago_logo

Atago Ltd.Co Japonya

 • Refraktometreler
 • El Tipi Refraktometreler
 • Dijital El Tipi Refraktometreler
 • Abbe Refraktometreler
 • Dijital Abbe Refraktometreler
 • Masa-üstü Refraktometreler
 • Klinik Amaçlı Refraktometreler
 • Polarimetreler

Hellma_logo

 • PH Metreler
 • İletkenlik ölçerler
 • Oksijen ölçer
 • Multi ölçüm cihazları
 • Fotometreler
 • Vis/UV Visiable spektrofotometreler
 • TurbidimetrelerDiğer Ürün Gruplarımız